De Cijfers

Wereldwijd roken momenteel 1 miljard volwassenen (800 miljoen mannen en 200 miljoen vrouwen). Dit is echter nog maar een voorzichtige schatting van het totale aantal mensen dat rookt omdat kinderen die roken, rookloze tabak of meeroken niet zijn meegeteld. Hoe vaak roken voorkomt onder de bevolking varieert sterk over de hele wereld. Meer dan 80% van de volwassen mannelijke rokers en de helft van volwassen vrouwelijke rokers wonen in landen met lage of gemiddelde inkomens.

Het gebruik van tabak doodt ieder jaar bijna 6 miljoen mensen wereldwijd, met bijna 80% van deze sterfgevallen in landen met lage en gemiddelde inkomens. Ongeveer een derde van deze sterfgevallen zijn te wijten aan kanker. Elk jaar sterven er ook nog eens 600.000 niet-rokers aan de gevolgen van blootstelling aan omgevingsrook. In 2030 zal tabak wereldwijd naar voorspelling het leven van 8 miljoen mensen per jaar eisen. Het gebruik van tabak heeft in de 20e eeuw wereldwijd al 100 miljoen doden veroorzaakt. En als de huidige trend zich voortzet, zal tabak in de 21ste eeuw het leven eisen van 1 miljard mensen.

Wereldwijd neemt het aantal mensen dat rookt toe maar verkeren verschillende landen in verschillende fasen van hun tabaksepidemie. Een situatie waarin het aantal rokers in een land toeneemt stabiliseert vervolgens en neemt hierna weer af. Enkele decennia later zien we een stijging in het aantal aan tabak verwante doden, hierna een periode van stabiliteit en afname. Landen met lage en gemiddelde inkomens bevinden zich over het algemeen in de eerste fase met veel mensen die ieder jaar beginnen met roken. Het aandeel van tabak-gerelateerde sterfgevallen in die landen zal dus naar verwachting toenemen. Dit in tegenstelling tot de meeste landen met hoge inkomens, die in een later stadium verkeren. Hier vindt men dalende cijfers van het aantal mensen dat rookt en een stabiliserend of dalend aantal aan tabak-gerelateerde doden.

Cijfers Nederland

Van de Nederlandse bevolking boven de 12 jaar rookt ongeveer 25 procent wat gelijk staat aan 3,7 miljoen rokers. 20 procent van deze mensen rookt dagelijks. Mannen roken net iets vaker dan vrouwen, het percentage rokende mannen zit in Nederland op 28 procent en de vrouwen op 23 procent. De meeste rokers hebben een leeftijd Tussen de 18 en de 30 jaar en hebben een gemiddeld tot laag inkomen. Het gemiddelde aantal sigaretten of shagjes die per dag gerookt worden zit op ongeveer 15, hierbij is er geen verschil tussen mannen of vrouwen.

In een jaar overlijden circa 19.000 mensen in ons land door het roken van tabaksproducten. Longkanker veroorzaakt de meeste doden, zo’n 45 %. Daarna is de meest voorkomende ziekte door roken COPD, hieraan overlijden in Nederland 28 % van het aantal rokers per jaar en coronaire hartziekten eist 8 % van de doden. De rest van de rokers gaan dood aan slokdarmkanker, hartfalen, beroerte, alvleesklierkanker, blaaskanker, diabetes, mondkanker, strottenhoofdkanker maagkanker en nierkanker. 12.000 van de totale doden zijn mannen en 7000 zijn vrouwen.