Ongewone Risico's voor de Gezondheid

Het gebruik van tabak, vooral het roken van sigaretten en shag, is de hoofdoorzaak van voorkombaar overlijden in de Nederland. Als er niets aan wordt gedaan, kan roken volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogelijk leiden tot de dood van meer dan een miljard mensen in de komende 100 jaar. De redenen om te stoppen met roken blijven zich opstapelen, en ze hebben niet allemaal te maken met hartziekte, longkanker of ademhalingsproblemen. Hier heb je een aantal nadelen waar je misschien nog niet aan had gedacht:

Het vertroebelt de geest

Roken zorgt ervoor dat je minder goed helder kunt denken, zo blijkt uit steeds meer onderzoek. In een recente studie ontdekte men dat roken op middelbare leeftijd geassocieerd wordt met geheugenproblemen en verminderde capaciteit om logisch te denken. Deze risico’s namen echter af als mensen voor lange tijd niet rookten; dit is belangrijk, zo schreven de auteurs, omdat ander onderzoek heeft laten zien dat mensen met milde verstandelijke problemen op middelbare leeftijd op een hoger tempo dementie krijgen. Hun onderzoeksrapport maakt deel uit van een aantal oudere onderzoeken: in 2007 werd er op basis van 19 voorgaande studies geconcludeerd dat oudere rokers een grotere kans hebben op dementie en verstandelijke achteruitgang. Dit in vergelijking met mensen die hun hele leven niet hebben gerookt. Verder lieten de onderzoekers weten dat roken ook de verstandelijke achteruitgang versnelt bij dementievrije ouderen die roken, waardoor ze veel sneller dementie ontwikkelden dan niet-rokende leeftijdsgenoten.

Het kan leiden tot diabetes

Alsof er nog niet genoeg risicofactoren waren voor diabetes; nu blijkt uit een analyse van onderzoekers, waarbij 25 vorige onderzoeken werden vergeleken, dat mensen die roken een 44 procent grotere kans hebben op type 2 diabetes dan niet-rokers. De risico’s waren het hoogst bij de rokers met de zwaarste verslaving, diegenen die 20 of meer sigaretten per dag rookten. In een bijgaand rapport maakten de onderzoekers een schrikbarende schatting bekend: dat 12 procent van alle gevallen van type 2 diabetes mogelijk te wijten is aan roken.

Het kan de menopauze versneld opwekken

Vrouwen die niet op tijd stoppen met roken hebben een verhoogde kans op onvruchtbaarheid. Ze kunnen op een jongere leeftijd dan normaal te maken krijgen met de menopauze. Een tijdje geleden is uit onderzoek gebleken dat de chemische stoffen in sigaretten de menopauze mogelijk versnelt omdat het eicellen doet afsterven in de eileiders. Dit zorgt voor een dramatische vermindering van het aantal eicellen dat een vrouw heeft. Aangezien de timing van de menopauze bepaald wordt door de eicelreserve van een vrouw (vrouwen dragen vanaf hun geboorte een miljoen eicellen bij zich), zorgt alles dat leidt tot een verlies aan eicellen automatisch tot vruchtbaarheidsproblemen, aldus één van de onderzoekers.

Nog zorgelijker is dat vrouwen die roken tijdens hun zwangerschap mogelijk niet alleen hun eigen vruchtbaarheid aantasten, maar ook de vruchtbaarheid van hun ongeboren dochters. In onderzoeken waar dat idee werd getest, werden muizen tijden de zwangerschap blootgesteld aan sigarettenrook. De vrouwtjesmuizen die werden geboren, hadden een verminderde eicelreserve. “Zelfs het best-case scenario, dat wil zeggen, je bent een niet-roker, je bent gezond, je bent jong, je eet gezond, je bent in vorm, zelfs dan is je vruchtbaarheid geen 100 procent,” zegt een onderzoekster. “Alles wat je kunt doen om dit te verbeteren is het zeker waard.”

Het kan je zicht verslechteren

Verschillende studies rapporteren een sterk verband tussen roken en oogziektes, in het bijzonder leeftijdsgebonden maculadegeneratie, wat kan leiden tot permanent troebel zicht of blindheid. In een oud onderzoek uit 2005 waarbij 17 andere studies werden vergeleken, kwam naar voren dat rokers mogelijk een twee tot drie keer groter risico lopen op deze ziekte, in vergelijking met mensen die nog nooit hebben gerookt.

Het is slecht voor je botten

Roken verzwakt het gestel van het lichaam en leidt tot een ernstig risico op osteoporose. Gebleken is dat de botdichtheid door roken in de postmenopauze van vrouwen sterk achteruit gaat en dat het risico op heupfracturen bij zowel mannen als vrouwen enorm toeneemt. Rokers kunnen ook een vertraagd herstelproces van hun botten en beschadigd weefsel ervaren.

Het kan slecht zijn voor je ingewanden

Sigarettenrook kan de spijsvertering een opdoffer geven, wat kan leiden tot brandend maagzuur, maagzweren en mogelijk galstenen. Bovendien hebben rokers en ex-rokers een verhoogd risico op het krijgen van de ziekte van Crohn, een aandoening die wordt gekenmerkt door ontsteking van de spijsvertering en die zorgt voor pijn en diarree.

Rokers slapen slechter

Niet helemaal fit zijn na een nachtje slecht slapen kan een probleem zijn voor veel mensen die roken: een studie toonde aan dat rokers vier keer vaker kans hebben op slapeloosheid dan diegenen die niet roken. De onderzoekers wezen nicotine aan als de boosdoener. Meteen na de laatste sigaret komt het lichaam in een nicotineontwenning terecht, dus ook ’s avonds voordat je naar bed gaat en hierdoor wordt slapen bemoeilijkt. Aangezien onvoldoende slaap kan leiden tot gezondheidsproblemen, overweeg eens om te stoppen met roken ten bate van een goede nachtrust.

Het vermindert je levensduur en levenskwaliteit

Mensen die nog nooit hebben gerookt leven gemiddeld 10 jaar langer dan mensen die zwaar hebben gerookt, volgens een rapport van Finse onderzoekers. Bovendien genoten ze een hogere kwaliteit van leven in die extra jaren, wat het argument van rokers dat een vroege dood een kleine prijs is voor een leven vol plezier tenietdoet. De Finse auteurs van het onderzoek trokken hun conclusie nadat ze de onderzoeksdata hadden onderzocht van meer dan 1600 mannen die bijna 30 jaar lang waren gevolgd.