Sigarettenrook

De meeste rokers proberen niet te veel na te denken over de chemische stoffen in sigaretten. In plaats daarvan denken we eraan hoe sigaretten ons helpen omgaan met onze dagelijkse stressmomenten, hoe ze ons kalmeren als we boos zijn, hoe ze ons helpen ontspannen aan het eind van een lange dag en hoe ze ons troosten als we verdrietig of eenzaam zijn. Schadelijke chemische stoffen in sigaretten? Nee, we doen ons best om daar geen aandacht aan te besteden. De glasharde waarheid is echter dat roken het tegenovergestelde doet van alles waar we het om waarderen.

Wanneer de chemische stoffen van sigaretten worden ingeademd, brengen ze ons lichaam in een staat van fysieke stress. Bij elke inhalering komen er letterlijk duizenden gifstoffen, giftige metalen en kankerverwekkende stoffen ons lichaam binnen via onze bloedbaan. En die chemische stoffen beïnvloeden alles, van onze bloeddruk en hartslag tot de gezondheid van onze organen en immuunsysteem. Daarom voelen juist mensen die stoppen met roken zichzelf na een tijdje zoveel beter als in de tijd toen ze nog niet van hun verslaving af waren.

Hoewel onderzoekers nog steeds bezig zijn om alle gevaren van sigaretten op het menselijk lichaam in kaart te brengen, weten we dat rooklucht gevaarlijk is voor iedereen die het inademt, of dat nu een roker is of niet.

We kijken even naar de schadelijke stoffen in sigaretten en hoe van invloed zijn op onze gezondheid.

Chemische stoffen in sigaretten: kankerverwekkende stoffen

Van ongeveer zeventig van de chemische stoffen in sigaretten is bekend dat ze kankerverwekkend zijn.

Benzeen

Benzeen is aanwezig in pesticiden en benzine. Het is in hoge concentraties aanwezig in sigarettenrook.

Formaldehyde

Formaldehyde is een chemische stof die wordt gebruikt om dode lichamen te preserveren. Deze stof is verantwoordelijk voor het irriterende gevoel in de neus, keel en ogen die rokers ervaren.

Bestrijdingsmiddelen

Pesticiden worden gebruikt op onze gazons en tuinen en we krijgen ze binnen in onze longen via sigarettenrook.

Vinylchloride

Vinylchloride is een kunstmatige chemische stof die wordt gebruikt bij het maken van kunststoffen en te vinden is in sigarettenfilters.

Chemische stoffen in sigaretten: giftige metalen

Giftige en/of zware metalen zijn metalen en metaalverbindingen die in potentie onze gezondheid kunnen schaden als ze geabsorbeerd of ingeademd worden. In kleine hoeveelheden zijn sommige metalen goed voor ons lichaam, maar in grote hoeveelheden zijn ze giftig.

Arsenicum

Arsenicum wordt gebruikt in pesticiden en is te vinden in sigarettenrook aangezien er pesticiden worden gebruikt bij de verbouwing van tabak.

Cadmium

Cadmium is een giftig zwaar metaal dat wordt gebruikt in batterijen. Rokers hebben gewoonlijk twee keer zoveel cadmium in hun lichaam als niet-rokers.

Chemische stoffen in sigaretten: radioactieve giftige metalen

Er zitten een paar giftige metalen in sigarettenrook die zelfs nog extra schadelijk zijn voor de gezondheid: ze zijn radioactief.

Radioactieve sigarettenrook

Lood-210 (Pb-210) en polonium-210 (Po-210) zijn giftige, radioactieve zware metalen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze ook aanwezig zijn in sigarettenrook.

Chemische stoffen in sigaretten: vergiftigingen

De definitie van een gif is dat het een stof is die, wanneer in het lichaam van een levend organisme voorkomt, leidt tot ernstige fysieke schade of de dood. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er ongeveer 250 giftige gassen in sigarettenrook voorkomen. Hier de meest voorkomende:

Ammonia

Ammoniakverbindingen worden vaak gebruikt in schoonmaakproducten en meststoffen. Ammoniak wordt ook gebruikt om het effect van nicotine in sigaretten te bevorderen.

Koolstofmonoxide

Koolmonoxide is aanwezig in de uitlaatgassen van auto's en is in zeer grote hoeveelheden dodelijk. Sigarettenrook kan hoge niveaus koolmonoxide bevatten.

Waterstofcyanide

Waterstofcyanide werd gebruikt om tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen te vermoorden in de gaskamers van nazi-Duitsland. De stof komt voor in sigarettenrook.

Nicotine

Nicotine is een gif dat wordt gebruikt in bestrijdingsmiddelen en het is tevens de verslavende stof in sigaretten.

En dit zijn nog maar een aantal giftige stoffen die te vinden zijn in sigaretten. Probeer zo snel mogelijk om te stoppen met roken en te stoppen met jezelf te vergiftigen!